Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 12- 2020. Hoàn thành xây tường căn hộ block Mercury và block Uranus. Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus. Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus. Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus. Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus. Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn, Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus. Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus

Hình ảnh tổng thể Block M và Block U
Hình ảnh tổng thể Block M và Block U
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể Block S
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hoàn thành xây tường căn hộ block Mercury và block Uranus
Hoàn thành xây tường căn hộ block Mercury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Mercury và block Uranus

Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus
Tiếp tục bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus
Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 10 block Mercury và block Uranus

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 19 block Mercury và block Uranus

Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn
Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Saturn

Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 27 block Venus

You might be interested in …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *